beter- be- safe- than- sorry


Ga naar de inhoudsopgave

dogtag

TIPS BIJ HET INVULLEN.

Wat kan er op het plaatje?
In principe kan u op het plaatje laten zetten wat u wilt, mits de karakters beschikbaar zijn en het erop past.

De volgende karakters zijn beschikbaar:
A t/m Z (hoofdletters)
0 t/m 9
( ) - + / . , *

Op de eerste en de laatste regel kunnen 15 karakters, op de regels 2,3 en 4 kunnen 16 karakters. Spatie is ook een karakter.

De volgende gegevens worden vaak gebruikt:
* Naam en Voornaam
* Adres (eventueel postcode weglaten als het te lang wordt)
* Plaatsnaam
* Landaanduiding (NL)
* Telefoonnummer (denk om +31(0) ervoor als u in het buitenland komt)
* Mobiel telefoonnummer (vooral belangrijk voor kleine kinderen, want als u hen kwijt bent, bent u zelf meestal ook niet thuis. Ook hiervoor geldt +31(0).)
* Noodzakelijke medische gegevens

De volgende gegevens worden ook wel eens gebruikt als er nog ruimte voor is:
* Geboortedatum
* Bloedgroep + rhesusfactor (bijvoorbeeld A POS of AB NEG)
* Jaartal laatste tetanusinjectie (meestal achter de bloedgroep aangegeven als een T en de laatste twee cijfers van het jaar)

Als er te weinig ruimte is, kan u misschien het volgende doen:
* Adrescode in plaats van adres, plaats en land (dus landcode + postcode + huisnummer bijvoorbeeld NL-1234AA-29)
* Let er bij afkortingen op dat u plaatsnamen zoveel mogelijk aan het eind afkort, omdat anders in een alfabetische lijst moeilijk te zoeken is. Dus bijvoorbeeld niet H'veld maar Hardinxv.
* Laat eventueel de postcode weg, want ze stoppen je echt niet in een envelop.
* Standaard afkortingen: straat=str. weg=w. plein=pl. laan=l. boulevard=blvd.
* y in plaats van ij

Leuke teksten:
* Uiteraard kan er ook een geheel zelf gekozen tekst op het plaatje. Vooral bij een dogtag gebeurt dit vaak op het tweede plaatje. Dit laten we graag over aan uw eigen creativiteit. Uiteraard is het best even puzzelen met het beperkte aantal karakters en regels, maar we komen toch hele originele dingen tegen. Dit loopt uiteen van liefdesuitingen voor moeder of vriend(in), via teksten uit de literatuur, Bijbel of Koran tot zelfverzonnen kreten, teksten of woordspelletjes, lijfspreuken of wat dan ook.

Uiteraard houden wij hier wel een aantal fatsoensregels in acht. Wij accepteren geen vloeken of vervloekingen, geen kwetsende of discriminerende teksten en dergelijke.

*Omdat de karakters in een regelmatig stramien precies onder elkaar staan, zijn woordspelletjes en verticale teksten ook mogelijk. De spaties welke u in het formulier aangeeft worden op het plaatje ook gehanteerd, zodat de juiste letters onder elkaar komen.

Tijdelijk adres zoals vakantiehuisje, hotel of camping:
* Wij verkopen natuurlijk graag voor elk vakantieadres een apart plaatje, maar waarschijnlijk groeit bij u het geld ook niet op de rug. De oplossing is dat u zelf een plaatje knipt uit een sap- of melkpak in de vorm van het plaatje en dit aan de achterkant van het stalen plaatje tussen de rubber rand klemt. Dit karton is redelijk watervast en aan de buitenkant met balpen goed beschrijfbaar.

Origineel systeem US-Army:
De originele dogtags van de US-army bevatten in het algemeen de volgende gegevens (beide plaatjes zijn hierbij identiek):
* Achternaam
* Voornaam en/of voorletters
* militair registratienummer
* Bloedgroep + rhesusfactor + aanduiding van het jaar van de laatste tetanusinjectie.(letter T met de laatste twee cijfers van het jaar)
* (eventueel:) geloofsovertuiging


Terug naar bestelformulierTerug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu